Zarządzenie nr 7/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie udostępniania danych o sprawie w systemie teleinformatycznym.

Zarządzenie Nr 7/19
Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie udostępniania danych o sprawie za pośrednictwem kont w systemie
teleinformatycznym oraz wprowadzenia do stosowania w Sądzie Rejonowym
w Dąbrowie Tarnowskiej Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych
z obszaru apelacji krakowskiej.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 7/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie udostępniania danych o sprawie w systemie teleinformatycznym.