ZARZĄDZENIE nr 2/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 marca 2019 roku

KD– 021-2-1/19                                                         

ZARZĄDZENIE nr 2/19
Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie
z dnia 13 marca 2019 roku
w sprawie ustanowienia 2 maja 2019 roku, 21 czerwca 2019 roku
dniami wolnymi od pracy z obowiązkiem odpracowania

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. DzU z 2019r., poz. 52 ze zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 2015r., poz. 2316 ze zm.) zarządzamy, co następuje:

 

  1. Ustalamy dzień 2 maja 2019 roku, 21 czerwca 2019 roku dniami wolnymi od pacy dla pracowników Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniach 18 maja 2019 roku, 8 czerwca 2019 roku.
  1. W dniach 18 maja 2019 roku, 8 czerwca 2019 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach od 8:00 do 16:00, natomiast godziny przyjęć interesantów odbywają się jak w dni tygodnia od wtorku do piątku.
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Tarnowie

mgr Agata Murczek

Prezes Sądu Rejonowego

w Dąbrowie Tarnowskiej

SSR Zbigniew Lis

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE nr 2/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 marca 2019 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d