Zarządzenie nr 13/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia dni i godzin udostępniania akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarządzenie nr 13/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia dni i godzin udostępniania akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 13/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia dni i godzin udostępniania akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej