ogłoszenie - Sygn. I Ns 205/20

2020-07-17

…………………………………….

/oznaczenie  Sądu/

Data: 15.07.2020 r.

sygn. akt I Ns 205/20 

 

                                                                                                          O G Ł O S Z E N I E

 

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono  kuratora w osobie

adw. Dariusza Kaczmarskiego, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza  1  

 do  zastępowania w Sądzie  Rejonowym   w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny

 uczestników: Henryka Korus s. Lidii i Władysława zam. ostatnio w Katowicach oraz Barbary Kloskowskiej zd. Korus c. Lidii i Władysława zam. ostatnio w Chorzowie

 

w sprawie z wniosku:  Ireny Owcy

o zasiedzenie

Sygn.  akt  I Ns 205/20

 

Wniosek i  inne  pisma, wymagające  dokonania czynności procesowej, doręczane  będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia  się zastępowanej  strony lub osoby, uprawnionej do  jej zastępowania. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Sędzia:

 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. I Ns 205/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2020-07-17
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Opis zmiany:
b/d