ogłoszenie - Sygn. I Ns 362/19

2020-05-04

Sygn. I Ns 362/19

Dnia  13 lutego 2020 roku

                                                                O G Ł O S Z E N I E

 Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 362/19  toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Tarczoń o nabycie prawa własności przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Siedliszowicach gmina Żabno stanowiącej działkę nr 53 o pow. 0,14 ha powstałą z pgr 382/3 objętej ZD 443, działkę nr 76 o pow. 0,20 ha powstałą z pgr 396/3 objętej zniszcz. LWH 196 Siedliszowice, działkę nr 97 o pow. 0,14 ha powstałą z pgr 420/7 objętej zniszcz. LWH 184 Siedliszowice, działkę nr 127 o pow. 0,12 powstałą z pgr 74/1 objętej zniszcz. LWH 114 Siedliszowice oraz pgr. 60/16 objętej zniszcz. LWH  174 Siedliszowice, działkę nr 157 o pow. 0,07 ha powstałą z pgr 420/4 objętej zniszcz. LWH 254 Siedliszowice,  działkę nr 225 o pow. 0,15 ha powstałą z pgr 60/29 objętej zniszcz. LWH 174 Siedliszowice.

Sąd wzywa właścicieli i następców prawnych właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie są uczestnikami postępowania jak  również wszystkie zainteresowane  osoby,  aby w  terminie  3  miesięcy  od  ukazania  niniejszego  ogłoszenia  zgłosiły się do  Sądu  i  wykazały swoje  prawa do  nieruchomości,  gdyż w  przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie  udowodnione”.

 

Sędzia:

 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. I Ns 362/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-05-04
Opis zmiany:
b/d