ogłoszenie - Sygn. I Ns 205/20

2020-07-17

Sygn. I Ns 205/20

Dnia  15 lipca 2020 roku

 

                                                                                                              O G Ł O S Z E N I E


Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 437/17  toczy się postępowanie z wniosku Ireny O  wca o nabycie prawa własności przez zasiedzenie udziału 2/4 części we własności nieruchomości położonej w Żabnie  gmina Żabno stanowiącej działkę nr 1389/3 o pow. 0,0306 ha objętej  KW TR1D/00062171/2 w miejsce Władysława Korus i Marii  Gałwa.

Sąd wzywa właścicieli i następców prawnych właścicieli nieruchomości w tym następców Marii Dyczkowskiej, Dawida Czepan którzy dotychczas nie są uczestnikami postępowania jak  również wszystkie zainteresowane  osoby,  aby w  terminie  3  miesięcy  od  ukazania  niniejszego  ogłoszenia  zgłosiły się do  Sądu  i  wykazały swoje  prawa do  nieruchomości,  gdyż w  przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie  udowodnione”.

 

Sędzia :

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. I Ns 205/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2020-07-15
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Opis zmiany:
b/d