ogłoszenie - Sygn. I Ns 197/18

…………………………………….

/oznaczenie  Sądu/

 Data: 18.06.2020 r.

sygn. akt I Ns 197/18   

 

                                                                                             O G Ł O S Z E N I E
 

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono  kuratora w osobie

adw. Mateusza Minorczyk, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Dąbrowie Tarnowskiej, ul.  Rynek  18  

 

do  zastępowania w Sądzie  Rejonowym   w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny

 uczestników: Izabeli Kułaga, Małgorzaty Kułaga, Edmunda Kułagi i Antoniego Kułagi, zam. w U.S.A.

 w sprawie z wniosku:  Skarbu państwa reprezentowanego przez Starostę Dąbrowskiego

 o zasiedzenie

 Sygn.  akt  I Ns 197/18

 

Wniosek i  inne  pisma, wymagające  dokonania czynności procesowej, doręczane  będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia  się zastępowanej  strony lub osoby, uprawnionej do  jej zastępowania. 

          

                                                                                                                                                                                                           Sędzia:

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. I Ns 197/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2020-06-18
Publikacja w dniu:
2020-06-25
Opis zmiany:
b/d