ogłoszenie - Sygn. I Ns 138/20

2020-06-18

Sygn. akt I Ns 138/20

Dnia: 10 czerwca 2020 r.  

                                                                                O G Ł O S Z E N I E

       Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej zezwolił Gminie Dąbrowa Tarnowska na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9102,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwa złote) tytułem odszkodowania za działki nr 1110/2 i 1108/2 położone w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Bagienica stanowiące własność Józefa Bąk s. Michała i Julii oraz Zofii Bąk c. Ludwika i Karoliny oraz że kwota ta ma być wydana podmiotom, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowych nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 2/2018 znak: BA.6740.2.2.2018” .

 

                                                                                                                                                                                         Sędzia:

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. I Ns 138/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2020-06-10
Publikacja w dniu:
2020-06-18
Opis zmiany:
b/d