ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 339/18

2018-10-25

Sygn.  akt  I Ns 339/18

Dnia: 22.10.2018 r.  

                                                   O G Ł O S Z E N I E

         „Sąd  Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział  Cywilny na podstawie art.  636§ 3 k. p. c. w zw. z art. 638§ 1- 4 k. p. c. ogłasza, że w dniu 27 września 2018 roku został złożony do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej  I Wydział Cywilny wykaz inwentarza po  zmarłym dnia 3 stycznia 2018  roku w Łęgu Tarnowskim spadkodawcy Damianie Wąż  PESEL 89042902613  którego   ostatnim  miejscem zwykłego  pobytu  była miejscowość Radgoszcz ,  ul. Mickiewicza 66,  gdzie  zamieszkiwał”.

 

 

          Sąd poucza, że:

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 638§ 3 pkt 1  k. p. c.),
  2. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k. p. c. w zw. z art. 638§ 3 pkt 2 k. p. c.),
  3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k. p. c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                 

                                                                                       Sędzia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 339/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d