ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 156/18

Sygn. I Ns 156/18

Dnia  1  października 2018 roku

                                             O G Ł O S Z E N I E

 Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 156/18  toczy się postępowanie z wniosku Józefy Żurawskiej o nabycie prawa własności przez zasiedzenie działki nr 3092 o pow. 0,0237 ha i 3094 o pow. 0,0170 ha położonych w Luszowicach gmina Radgoszcz.  Działka nr 3092 powstała z pgr. 1482/8, zaś działka nr 3094 z pgr. 1482/10  objętych LWH 214  gm. kat. Luszowice c.d. TR1D/00007872/3, w której jako właściciele widnieją Anna Śliwa zd. Tomala, Aniela Niemczurówna, Wojciech Śliwa.

       Sąd wzywa następców prawnych w/w właścicieli nieruchomości  jak  również wszystkie zainteresowane  osoby,  aby w  terminie  3  miesięcy  od  ukazania  niniejszego  ogłoszenia  zgłosiły się do  Sądu  i  wykazały swoje  prawa do  nieruchomości,  gdyż w  przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie  udowodnione”.

 

Sędzia :

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 156/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
b/d