ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 108/17

Sygn. akt I Ns 108/17

Dnia  14 lutego 2018 roku

                                             O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 108/17  toczy się postępowanie z wniosku Teresy Kiwior o nabycie prawa własności przez zasiedzenie części nieruchomości oznaczonych jako:

działka nr 403 o pow. ok. 0,0030 ha powstała z pgr. 472/1 i 471 obj. LWH 382 gm. kat. Bagienica oraz nr 425 o pow. ok. 0,0044 ha powstałej z pgr. 472/8 obj. LWH 430 gm. kat. Bagienica w których jako właściciele ujawnieni są  Stanisław Dusza i Wiktoria ze Skrzyniarzów Dusza, położonych w Dąbrowie Tarnowskiej obr. Bagienica.

          Sąd wzywa właścicieli  w/w  nieruchomości  lub ich następców prawnych jak  również wszystkie zainteresowane  osoby,  aby w  terminie  3  miesięcy  od  ukazania  niniejszego  ogłoszenia  zgłosiły się do  Sądu  i  wykazały swoje  prawa do  nieruchomości,  gdyż w  przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie  udowodnione”.

 

Sędzia :

 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 108/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Renata Borek
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
b/d