Kontakt

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA INTEREASNTÓW DOTYCZĄCE KONTAKTU
TELEFONICZNEGO Z SĄDEM REJONOWYM W TARNOWIE

Informacji telefonicznych udziela Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów z siedzibą w Krakowie z wyłączeniem spraw toczących się w Wydziałach :

  • Wydział Ksiąg Wieczystych
 
 
 
 

*Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta nie pośredniczy w zamawianiu akt do czytelni.


12 286 – 32 – 83

dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

 0 801 800 122

dla telefonów stacjonarnych

Telefon kontaktowy w celu uzyskania informacji z Wydziału Ksiąg Wieczystych

 14 64 44 210

Telefon kontaktowy w celu uzyskania informacji z Wydziału/Sekcji Wykonywania Orzeczeń Karnych  14 64 44 232

Telefon kontaktowy/adres e-mail w celu zamówienia akt do czytelni

 

 14 64 44 101

14 64 44 109

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych

14 64 44 309
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych 14 64 44 310

Konto dochodów budżetowych : (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych)

 51 1010 1270 0027 0122 3100 0000

 

Informacje o aktualnym stanie spraw wraz z możliwością zamówienia akt do czytelni można
uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji krakowskiej pod adresem:

 

https://portal.krakow.sa.gov.pl/

 

Do Portalu Informacyjnego można zalogować się poprzez profil zaufany.

 

 Pracownicy Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów udzielają informacji zgodnie z § 123.1. Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych.

 

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.Rejestr zmian dla: Kontakt