IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału:
Starszy Referendarz Sądowy Elżbieta Siutaj

Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - mgr Teresa Szczebak
Z-ca Kierownika Sekretariatu - Jolanta Stawarz

33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 210

14 64 44210


Przyjmowanie stron:
Poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek w godz. 8.00 - 14.30

Godziny udostępniania akt księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznych, ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) założonych przed dniem 1 stycznia 1947 roku oraz akt tych ksiąg, ksiąg zamkniętych lub dokumentów przekazanych na przechowywanie przez notariusza - członkom tych korporacji

wtorek - czwartek: 1130 - 1400

Ekspozytura Centralnej Informacji przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej:

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.30

Przerwa w obsłudze interesantów
Codziennie w godz. 11.00 – 11.20

Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30

 

Właściwość rzeczowa Wydziału Ksiąg Wieczystych –  prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym, jak również prowadzenie ksiąg gruntowych (wykazów hipotecznych) i zbiorów dokumentów.

W IV Wydziale Ksiąg Wieczystych tut Sądu przyjmowane są i rozpoznawane wnioski o:

 1. założenie księgi wieczystej dla:
  • nieruchomości gruntowej,
  • nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste,
  • nieruchomości lokalowej,
  • ograniczonego prawa rzeczowego (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu)
 2. wpis w księdze wieczystej:
  • sprostowania oznaczenia nieruchomości,
  • prawa własności, użytkowania wieczystego,
  • ograniczonych praw rzeczowych - użytkowania, służebności, hipoteki,
  • praw i roszczeń osobistych -   dożywocia, najmu, dzierżawy, odkupu lub pierwokupu, 
  • ostrzeżeń o niezgodności niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym   w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • zajęcia nieruchomości w trybie art. 924 kpc,
  • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 
  • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
  • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
  • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze  wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych  hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane  do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,
  • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego,
  • zmiany wpisu w dziale I SP III i IV księgi wieczystej,
  • wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych, roszczeń w dziale ISP, III i IV,
 3. wydanie odpisu dokumentów,  aktów notarialnych, zaświadczeń z wykazów hipotecznych i zbiorów dokumentów,
 4. Ekspozytura Centralnej Informacji działająca przy Sądzie Rejonowym przyjmuje i rozpoznaje wnioski o wydanie odpisu z księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d