II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału:
SSR Andrzej Franczyk

Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - mgr Renata Węgiel
Z-ca Kierownika Sekretariatu – mgr Danuta Czupryna

33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 232

14 64 44 232


Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30

 

Właściwość rzeczowa:

Sprawy z powiatu dąbrowskiego oraz gmin Żabno i Wietrzychowice obejmujące:

  1. rozpoznanie w I instancji we wszystkich sprawach w których wniesiono akt oskarżenia o przestępstwo (za wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego Sądu)
  2. rozpoznanie w I instancji we wszystkich sprawach w których wniesiono wniosek o ukaranie za wykroczenie (za wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego Sądu)
  3. rozpoznanie spraw w trybie prywatnoskargowym
  4. rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę oraz od postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy,
  5. inne sprawy przekazane przez ustawę w tym m.in: rozpoznanie spraw o wydanie wyroku łącznego i o ułaskawienie,
  6. rozpoznanie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosowanie detencji,
  7. rozpoznawanie spraw z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach karnych i o wykroczenia

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d