Aktualności

 • Zarządzenie nr 13/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia dni i godzin udostępniania akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

  Czytajwięcejo: Zarządzenie nr 13/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z 5 grudnia 2017 roku w sprawie określenia dni i godzin udostępniania akt ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Promowanie działań Wymiaru Sprawiedliwości

  OGŁOSZENIE

          Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż  w 2017 r. uczestniczy w promowaniu działań Wymiaru Sprawiedliwości na rzecz edukacji prawnej, w tym w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej.
        Wobec powyższego istnieje możliwość odbywania wycieczek szkolnych w ramach tzw. wizyt edukacyjnych, których celem jest zaznajomienie  starszych dzieci i młodzieży ze sposobem funkcjonowania sądownictwa.
           Wizyty te odbywać się będą na wniosek zainteresowanych placówek oświatowych i  będą polegały m. in. na zwiedzaniu budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, zapoznaniu się z podstawowymi  wiadomościami związanymi z działalnością sądu i jego poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, jak również będą obejmowały  pobyt na sali rozpraw.


  Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 14-64-44-217.

 • Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

  Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

  Czytajwięcejo: Ostrzeżenie – fałszywy komornik!
 • Informator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Informator do pobrania: Informator 2016

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj. www.pcprdt.pl w zakładce Powstrzymaj Przemoc - program korekcyjno - edukacyjny.

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Jakuba Bojki 2
33-200 Dąbrowa Tarnowska


14 64 44 100 - centrala

14 64 44 222

NIP:     871-177-11-09

Na skróty